Een jaar lang verzorgd…

Leo heeft Boffie een jaar verzorgd. Door steeds naast haar te zitten, door haar veertjes goed te doen. Boffie is nooit goed door de rui gekomen. Zat altijd maar met opgezette veertjes op de een warm plekje in de volière met Lee er naast. Nu is Boffie dood. En Lee hield de wacht. Wonderlijk dat een vogel zoveel aandacht voor een ander vogel kan hebben. Zelfs een vogel van een andere soort….