Livsglädje

Ibland porlar det inom mig, porlar som en liten vårbäck, det är livsglädjen som tar sig uttryck i en kvirlande, susande, obändigt stark längtansfull känsla av närvaro i nuet.
Så kändes det igår fast det var måndagmorgon. Idag har känslan lagt sig…
Läs mer…